Pomáháme - 5% dokáže mnoho dobrého

5% dokáže mnoho dobrého 

Finanční dar ve výši 5% z každé fakturované částky zasíláme na podporu humanitární organizace ADRA v České republice. Nejsme lhostejní k potřebným. Záleží nám na lidech, kteří pomoc potřebují, ať už to jsou lidé v naší zemi (např. osamělí senioři) či v zahraničí.5% od Aver&Max s.r.o. dokáže mnoho dobrého v propojení s ADRA ČR. 

  • Mimořádné události - Jsme pomocí u náhlých situací - povodně, požáry apod. Letos jsme dlouhou dobu působili na Uničovsku po povodních, kde se čistilo více jak 300 studen, coby jediný zdroj pro obyvatele. Dále jsme byli psychologickou intervencí pomocí lidem po střelbě v ostravské nemocnici či nyní po požáru v Bohumíně.
  • Dobrovolnictví během Covidu - Během nouzového stavu naši dobrovolníci distribuovali více jak 42 000 roušek seniorům a potřebným, dále jsem se podíleli na roznosu potravin, nákup, donášek obědů.
  • Dobrovolnictví dlouhodobé - Koordinujeme více jak 2700 dobrovolníků v 25 městech, kteří dochází za seniory a zdravotně postiženými, kteří jsou osamělí.
  • Vzdělávání - V rámci ČR připravujeme pro pedagogy materiály pro děti v MŠ, ZŠ, SŠ s tématikou Globálního světa (obchod, práva, pomoc) tak, aby děti měli obraz života kousek dále od nás. Vzdělávání podporujeme také při zahraničních projektech - např. Bangladéš, Sýrie, ...
  • Zahraniční projekty - v současnosti působíme ve 14 zemích, kde reagujeme na potřeby obyvatel - např. v Indonésii po zemětřesení na Sulawesi rekonstruujeme domy a budovy nemocnic a škol technikami odolnými proti zemětřesení, v afrických zemí jsme pomocí v oblasti zdravotní péče a obživy (edukace pěstování vhodnějších potravin apod.)